Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας 150kV/MT της εταιρείας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, της ΤΚ Καινούργιου του Δήμου Μώλου – Αγ. Κων/νου του Ν. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω3Ψ97ΛΗ-35Ζ

Σχολιάστε