Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 899,45 KW (499,61KW + 399,84KW) της εταιρείας ¨SUNNY LAND M.E.Π.Ε.¨, στη θέση “ΦΙΓΚΕΖΑ” Τ.Κ. Υπάτου του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ω8ΔΔ7ΛΗ-Ο92(1)

Σχολιάστε