Π.Ε.Φθιώτιδας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) μεμονωμένου Υπο-σταθμού επί της επιφάνειας του εδάφους με τάση λειτουργίας 150 KV του φορέα με,την επωνυμία ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΙΚΕ, σε γήπεδο εμβαδού Ε=17.875,00 m2, στη θέση,«ΠΑΛΑΛΟΥ» εντός αναδασμού Δρυμαίας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, Π.Ε.,Φθιώτιδας