Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,00 MW στη θέση «ΛΙΚΕΡΙ» της Τ.Κ. Προδρόμου, της Δ.Ε. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ΝΤΙ – ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. D-WIND POWER.

6Ζ5Ε7ΛΗ-ΔΔΗ-1

Σχολιάστε