Π.Ε.Βοιωτίας: Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. ΦΑΣΠΗΕ του φορέα με την επωνυμία SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.

902Ε7ΛΗ-ΥΜΙ

Σχολιάστε