Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο:«Εγκατάσταση ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής και χειρωνακτικής διαλογής (εργασίες R12)» της εταιρείας ¨Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.¨ που βρίσκεται και λειτουργεί στο 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Χαλκίδας στη Θέση ¨ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ¨ στη Δ.Ε. Θήβας του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ3ΜΓ7ΛΗ-2ΥΡ

Σχολιάστε