Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,68 KW¨ της εταιρείας ¨ELPEDISON A.E. ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΛΥΚΕΡΙ – ΣΦΑΚΑ¨ της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΑΛΕ7ΛΗ-1ΚΚ