ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Φ. ΕΤΟΥΣ 2015

Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για το έτος 2015

Πρόσκληση για τη χορήγηση δώδεκα (12) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου(επαγγελματικές)

Σχολιάστε