ΠΕ Βοιωτίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας

ΠΕ Βοιωτίας- Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Σχολιάστε