Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2246/Φ.14/2197/7/19-10-07 άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΩΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (παλαιός φορέας) σε “MATHEW MARINE I.N.C.”

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2246/Φ.14/2197/7/19-10-07 άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΩΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (παλαιός φορέας) σε “MATHEW MARINE I.N.C.”(νέος φορέας) και λόγω επέκτασηςεκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Θέση : ¨Ριτσώνα¨ Δ.Δ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε: Εύβοιας

 

 

Πληροφορίες: Δ. Μανώλης – I. Γερογιάννης

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ: 2221353410 fax: 2221353451

e-mail: gerogiannis.i@evia.pste.gov.gr


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε