Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1364/Φ.14/687/27-11-2000 άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα από «BIONAKAT E.Π.E.» (παλαιός φορέας), σε “ZAKA ΕDUART” (νέος φορέας) και λόγω επέκτασης – εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού

Πληροφορίες: I. Γερογιάννης

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

Τηλ: 2221353410 fax: 2221353451

e-mail: gerogiannis.i@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


Σχολιάστε