Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46694/849/7-04-2020 (ΑΔΑ: Ρ9ΓΣ7ΛΗ-2ΧΤ) Απόφασης Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 4963/30-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΞΨΑ7ΛΗ-ΘΣΞ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,8875 MW στη θέση ‘‘Κόκκινο Λιθάρι’’ , Τ.Κ. Τραγάνας, Δ.Δ. Αταλάντης, Δήμου Λοκρών , Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε. της εταιρείας AIRENERGY ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Α.Ε (πρώην AIRENERGY Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Ε.Ε.) ως προς τη νομική μορφή και την αλλαγή της επωνυμίας και την αλλαγή του τύπου ανεμογεννήτριας

ΨΙΔΟ7ΛΗ-07Ν-2

Σχολιάστε