Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4325/247453/8-11-2019 (ΑΔΑ:67Ω57ΛΗ-4ΕΧ)Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 3.0 MW στη θέση ‘‘Μεγάλη Ράχη’’ Δ.Ε. Θίσβης, Δήμου Θηβαίων , Π.Ε. Βοιωτίας Π.Σ.Ε. της εταιρείας «ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ Α.Ε.» ως προς το μήκος και την όδευση του καλωδίου μέσης τάσης

6ΒΔΜ7ΛΗ-Υ84-1

Σχολιάστε