Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.544/133044/15.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΧΨΖ7ΛΗ-7ΨΣ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: ¨ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 0.8MW¨ της εταιρίας ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ¨ της Τ.Κ. Στεφάνης της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Μ0Χ7ΛΗ-ΕΚ6

Σχολιάστε