ΠΕ Εύβοιας: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2958/Φ14/807/2-7-2012 άδειας λειτουργίας λόγω μηχανολογικής επέκτασης υφιστάμενης βιομηχανίας κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «Κ. & Γ. ΣΚΑΡΛΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΛΗ»

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας

Σχολιάστε