ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ της Α.Ε.Π.Ο της αρ.30781/3516/06-07-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο),γιά την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων , συνολικής δυναμικότητας 150 τόνων /έτος ,σε θαλάσσσια έκταη 10 στεμμάτων στη θέση <<Νήσος Γάϊδαρος>. Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας ,ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκλάβα

ΝΗΣΟΣ ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΛΑΒΑ-ΑΚΡ

Σχολιάστε