Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ξυλουργείου, λόγω εκσυγχρονισμού και προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) στην Τοπ. Κοινότητα Μαλαμάτων, του Δήμου Δωρίδας Π.Ε. Φωκίδας

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ξυλουργείου, λόγω εκσυγχρονισμού και προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) στην Τοπ. Κοινότητα Μαλαμάτων, του Δήμου Δωρίδας Π.Ε. Φωκίδας

Σχολιάστε