Τροποποίηση άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου ιχθύων της “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε”, στην Τοπ. Κοινότητα Ελαίας, του ∆ήµου ∆ωρίδας Π.Ε. Φωκίδας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΝΗΡΕΥΣ

Σχολιάστε