Τοποθέτηση πωλητών στις Λαϊκές Αγορές

Με την με αριθμό 111/27-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  εγκρίθηκε το αριθμ. 3/2013 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 51/2006, με το οποίο τοποθετούνται οι πωλητές λαϊκών αγορών σε θέσεις στις λαϊκές αγορές Δ.Κ. Ερατεινής και Λιδωρικίου. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε