Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Φωκίδας

Καθορισμός διαδικασίας θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Φωκίδας, που εκδόθηκαν μέχρι 31-12-2010 και δεν θεωρήθηκαν κατά την τελευταία τριετία από την έκδοση ή τη θεώρησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 51/2006, όπως ισχύει σήμερα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε