Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Ευρυτανίας

Απόφαση για τον καθορισμό τόπου, τρόπου, διακιολογητικών υποβολής και ροςσθεσμίας θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών 

Σύνδεσμός προγράμματος Διαύγεια για το έγγραφο με ΑΔΑ: ΒΕΑΜ7ΛΗ-028

Σχολιάστε