Σύστημα διακριτότητας στις λαϊκές αγορές των Δημ. Κοιν. Ιστιαίας – Αιδηψού

“Σύστηµα διακριτότητας (∆ιαχωρισµός Παραγωγών – Επαγγελµατιών) στις λαϊκές αγορές των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ιστιαίας – Αιδηψού. ” Πληροφορίες κ. Σωκράτης Σκλιάς Τηλ:2221353511 Fax:2221353451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε