Συνέχιση λειτουργίας μόνο για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών της εταιρείας Αναστάσιος Τσόκος Α.Ε.

Συνέχιση λειτουργίας μόνο για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής για την μονάδα συλλογής & επεξεργασίας διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, ανακύκλωσης & εμπορίας μεταλλικών υπολειμμάτων (scrap) της εταιρείας Αναστάσιος Τσόκος Α.Ε. Πληροφορίες: κ. Γ. Μαυροματάκη τηλ. 2221353413

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το σχετικο αρχείο.

Σχολιάστε