Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕΚ ΑΕΙ

Σχολιάστε