Πρόσκληση στην 11η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

11H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021(1)