Συμπληρωματική Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων(θεωρητικό και πρακτικό μέρος 05-12-2019)

17-2019--ΕΞΕΡΧ--ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΥ-no2