Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ( Σ.Δ.Α.)λατομείου σχιστολιθικών πλακών του εκμεταλλευτή ΄΄ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΄΄, εκτάσεως 16.100,00 τ.μ., στη θέση ΄΄ ΛΑΚΩΜΑ ΄΄της Τ.Κ. Καστανιάς, Δ.Ε. Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου , Ν. Ευρυτανίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε