Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. έως 31/10/2015

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. έως 31/10/2015 σύμφωνα με το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014)

Σχολιάστε