Στοιχεία εκτέλεσης του προυπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούλιο 2016

Στοιχεία εκτέλεσης του προυπολογισμού Ιουλίου 2016

Σχολιάστε