Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. έως 31/03/2016

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε. έως 31/03/2016 σύμφωνα με το Ν.4305/2014 ΦΕΚ 237/4/31-10-2014

Σχολιάστε