Απόφαση Επιβολής κυρώσεων στην εταιρεία SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε