Π.Ε.Φωκίδας: Ανακοίνωση της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020, καθώς και Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»

1α ΣΟΧ 1_2020_ΨΡ547ΛΗ-7ΙΙ

 

1α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019