Αλλαγή επωνυμίας (από “S & B A.E” σε “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε”) άδειας λειτουργίας τριών (3) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων

Αλλαγή επωνυμίας (από “S & B A.E” σε “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε”) άδειας λειτουργίας τριών (3) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, στη περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε