Διακήρυξη Έργου : “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ”

 Τρίτη ανάρτηση: 18-11-2013

 Γνωστοποίηση (Ο.Ε.)

Δεύτερη ανάρτηση: 24-10-2013

Συμβατικά τεύχη Πλατάνας

Αρχική ανάρτηση : 23-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ”, με προεκτιμώμενη αμοιβή 93.495,93 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) (ή 115.000,00 € με ΦΠΑ).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε