Προσωρινός πίνακας μητρώου αξιολογητών εκχωρούμενων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέτρων ΠΑΑ 2014-2020

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΑΔΑ