Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου της εταιρείας «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.» στην περιοχή Βασιλικού ΔΕ Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων

 Πληροφορίες: Δ. Μανώλης – Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

Τηλ: 2221-3-53403 Fax: 2221353451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου της εταιρείας «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.» στην περιοχή Βασιλικού, ΔΕ Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, της ΠΕ Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε