Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη βιομηχανία παραγωγής κεραμιδιών της εταιρείας «Κεραμουργική Βασιλικού ΑΒΕΕ»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη βιομηχανία παραγωγής κεραμιδιών της εταιρείας «Κεραμουργική Βασιλικού ΑΒΕΕ». Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε