Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος και θραύσης αδρανών υλικών του κ. Αθανάσιου Αθανασάκη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 και του Ν.3525/2005 ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος και θραύσης αδρανών υλικών του κ. Αθανάσιου Αθανασάκη που βρίσκεται στη θέση ΄΄Γαλλικός΄΄ ΤΚ Αχλαδίου ΔΕ Νηλέως Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ. Αννας. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο