Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας

2419 Ανακοινωσή με ΑΔΑ

 

                         Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:  από 12-07-2018 (ημερομηνία ανάρτησης ) έως και τις 19-07-2018

Σχολιάστε