Πρόσκληση θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [26-8-2022]

74-2022--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηθεωρητικώνεξετάσεωνυποψήφιων-no1