Πρόσκληση στην εξέταση του θεωρητικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, στις 14-2-2020

16-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΘΕ(1)