Πρόσκληση στην εξέταση του θεωρητικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων(30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 )

5-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(-no2

Σχολιάστε