Πρόσκληση στην εξέταση του πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 1ης , Ειδικότητας Α΄ Ομάδας

21-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡ(1)

Σχολιάστε