Πρόσκληση στην εξέταση Πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 5ης Ειδικότητας Α και Β Ομάδας

Πρόσκληση για εξετ ΠΡΑΚΤΙΚΗ στις 14-9-18

Σχολιάστε