Πρόσκληση στην 5η για το έτος 2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 08/09/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 2021-1