Πρόσκληση στην 20η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20_16-05-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ