Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Ειδικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής Αιρετών παρακολούθησης του έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2022-2023”

871_22 Πρόσκληση Ειδικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής Αιρετών για κουνούπια signedSA(1)