Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

15H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021