Πρόσκληση στην 13η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

498-2018-ΕΙΣΕΡΧ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ