Πρόσκληση στην 11η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_12-03-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ